2013: geen Horti Fair in Aalsmeer

AALSMEER, 20 maart

Tijdens de opening van Horti Fair 2012 in Amsterdam RAI maakten FloraHolland en International Horti Fair bekend dat Horti Fair met ingang van 2013 zou verhuizen naar Aalsmeer en gezamenlijk met de FloraHolland TradeFair georganiseerd zou worden.

Bij nadere planuitwerking heeft Horti Fair geconstateerd dat er te veel financiële en operationele bezwaren zijn waardoor een succesvolle organisatie van de Horti Fair vakbeurs in 2013 samen met de FloraHolland TradeFair in Aalsmeer niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Na aanvankelijk positieve reacties op het samen organiseren van Horti Fair en FloraHolland Trade Fair groeide gaandeweg de kritiek op het feit, dat een deel van de beurs zou worden gehuisvest in een buitenlocatie. Bij elkaar heeft het er toe geleid dat het bestuur van Horti Fair heeft besloten dat de Internationale vakbeurs niet zal plaatsvinden op het terrein van Flora Holland in Aalsmeer.

Relaties en standhouders zullen zoveel mogelijk persoonlijk worden geïnformeerd over dit besluit.

Het bestuur betreurt dat het om bovenstaande redenen niet mogelijk is gebleken in 2013 een beurs te organiseren in samenwerking met FloraHolland.

De Horti Fair beraadt zich komende tijd, hoe en op welke wijze er wel op succesvolle wijze vorm gegeven kan worden aan haar doelstellingen. Dit is en blijft ongewijzigd het versterken en uitbouwen van de Nederlandse en Internationale positie van de tuinbouwsector. De International Horti Fair B.V. zal echter niet langer zelfstandig beurzen organiseren.

International Horti Fair B.V. | Turfstekerstraat 63 | 1431 GD Aalsmeer | hortifair@hortifair.nl